Lidmaatschap

Contributie

De contributie van RHC Concordia wordt jaarlijks vastgesteld bij de ALV (Algemene Ledenvergadering) en verschilt per leeftijdscategorie. Bekijk hier de actuele contributiebedragen. Bij start van het lidmaatschap is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van 25 euro. Er wordt contributie betaald voor een heel seizoen. Alleen bij een aantoonbare medische indicatie heeft men recht op tussentijdse restitutie (van een deel van) de contributie. Bij aanvang van het lidmaatschap gedurende het seizoen gelden kortingstarieven. Deze staan ook vermeld in het hierboven genoemde overzicht.


Bijzonder lidmaatschap

Naast het normale lidmaatschap kent Concordia twee bijzondere soorten lidmaatschap: het duo lidmaatschap en studentenlidmaatschap.

 

Duo lidmaatschap

Procedure en voorwaarden

 • Twee leden van hetzelfde team mogen schriftelijk een verzoek indienen tot een gecombineerd duo lidmaatschap. Dit kan jaarlijks bij de secretaris via [email protected];
 • Beide leden moeten daarbij duidelijk de reden aangeven waarom het voor hen slechts beperkt mogelijk is om wedstrijden te spelen (bijvoorbeeld weekenddiensten, werkgerelateerd, wekelijks verblijf in het buitenland, etc);
 • Slechts een van beide spelers mag per wedstrijd van het betreffende team meespelen;
 • De spelers vormen samen één volwaardig lid, en het team moet daarbij voldoende leden behouden;
 • Het bestuur beoordeelt elk verzoek individueel en kijkt daarbij naar de capaciteit van het betreffende team;
 • Misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;
 • De jaarlijks vast te stellen contributie is meer dan de helft van een individueel seniorlidmaatschap i.v.m. volledige afdracht aan de KNHB en LISA.


Studentenlidmaatschap

Studenten krijgen bij Concordia 75 euro korting op hun lidmaatschap. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij opzeggen na 15 mei wordt 55 euro in rekening gebracht;

 • Bij opzeggen na 15 augustus wordt 110 euro in rekening gebracht;

 • Bij opzeggen na 1 oktober is het gehele contributiebedrag voor dat hockeyjaar verschuldigd.

 • De korting geldt niet voor leden die spelen bij Heren of Dames 1, vanwege een hogere investering in deze teams (zowel trainers als materiaal) en het feit dat aanwezigheid bij alle trainingen wordt verwacht.

Is bovenstaande op jou van toepassing? Stuur dan een e-mail naar [email protected] en vraag de korting aan.Vergeet niet een kopie van je inschrijfbewijs of studentenpas en je woonadres mee te sturen.


Opzeggen

Het lidmaatschap van Concordia wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd voor het einde van het seizoen: voor 1 mei van elk jaar. Indien na 1 mei wordt opgezegd, dan zijn er kosten voor de vereniging verbonden aan de late opzegging, deze worden aan het lid doorberekend: 

 • Bij opzeggen na 15 mei wordt 55 euro in rekening gebracht;
 • Bij opzeggen na 15 augustus wordt 110 euro in rekening gebracht;
 • Bij opzeggen na 1 oktober is het gehele contributiebedrag voor dat hockeyjaar verschuldigd.
Opzeggen onder voorbehoud, bijvoorbeeld onder voorbehoud van het behalen van examens, is mogelijk. Deze opzegging onder voorbehoud dient 1 april aan de ledenadminstratie te worden gecommuniceerd. Voor 1 juli dient de eventuele definitieve opzegging schriftelijk te zijn doorgeven. 

Contactgegevens ledenadministratie RHC Concordia:

Ledenadministratie RHC Concordia

P.a. Hamstraat 9a

6041 HA Roermond

Of per mail: [email protected]


Een opzegging wordt door ons altijd bevestigd per e-mail, dit kan echter enkele dagen duren.


Wijziging persoonlijke gegevens

Ga je verhuizen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de ledenadministratie.

Wijzigingen in je e-mailadres, mobiele telefoonnummer en bijvoorbeeld het toevoegen van een foto etc. kun je zelf regelen in LISA team als je bent ingelogd. Onze vereniging informeert via e-mail, de website en de Concordia app. Het is voor een goede informatie dus van groot belang er voor zorgen dat ledengegevens steeds correct in onze administratie zijn opgeslagen en dat je regelmatig kijkt in je mail en op de website.